אלי רייפמן – ברוכים הבאים

לאתר ההרצאות שלנו

כאן תוכלו למצא את כל ההרצאות שלנו

אלי רייפמן 2

מהי קבלה? - קבלה מעשית פרק 1

מהי קבלה? קבלה באופן כללי היא דרך חיים, דרך מחשבה, כלים אמיתיים להתמודדות עם החיים. הרצאה זו תתן הבנה של איך כל היקום בנוי, איך אנחנו יכולים להשפיע על החיים ולא רק לחיות אותם כמו עלה נידף. החזרת השליטה, הבנה ובקרה על רמת האושר. – אלי רייפמן

אושר - קבלה מעשית פרק 2

בהרצאה זו נתחיל להבין את מבנה היקום. עצם קיום הבורא והבריאה ע"פ הקבלה. 10 הספירות – מהי מהות העניין?

פיזיקת הרוע - קבלה מעשית פרק 3

בהרצאה זו נדבר על פיסיקת הרוע. רק כאשר נבין את הרוע נבין את האושר. קיים דיון בן אלפי שנים האם הרוע קיים במקביל לבורא או שהבורא ברא את הרוע? נבין שב- 90% מהזמן אנחנו בוחרים ברע גם אם אנחנו לא מאמינים בזה.

פיזיקת האור - קבלה מעשית פרק 4

לכל אחד מאיתנו יש מד אור פנימי. כשאנו חשים אושר זהו האור האלוהי. על פי ההקבלה האדם הוא היצור היחידי שיש לו את האפשרות של הגדלת או הקטנת האור, כאשר לכל שאר היצורים יש אור קבוע שאין ביכולתם לשנותו. הקבלה מלמדת איך להגדיל את כמות האור בעצמך בלי שום קשר לגורם חיצוני. שלושת העקרונות הבסיסיים לפיזיקת האור על פי הקבלה הם:
1.הרצון לתת.
2.הרצון לקבל.
3.הרצון לקבל על מנת לתת.

הבחירה החופשית - קבלה מעשית פרק 5

האפשרות לבחור זהו הדבר היחידי המשמעותי במהלך הבריאה. מעל 90% מהזמן אנחנו בשליטת הסיטרא אחרא ,הצד האחר שלנו. הבחירה מתחילה בהוספת מחשבה לתהליך.

מדיטציה יהודית - קבלה מעשית פרק 6

אחד הכלים הכי משמעותיים בנושא התמודדות אל מול הסיטרא האחרא הוא מדיטציה יהודית. מדיטציה היא מחשבה מכוונת.

מצוות ביהדות - קבלה מעשית פרק 7

מצוות ביהדות לפי הקבלה הן שיטות וכלים ביומיום לחזור למודעות , לכיוון האור.

"ואהבת לרעך כמוך" - קבלה מעשית פרק 8

ישנן שתי משמעויות למצוות "ואהבת לרעך כמוך". משמעות אחת היא אהבת וידיעת הרע שבנו. כאשר אנו מזהים את הרע שבנו אז אנו מתחלים להתנגד לתגובתיות. המשמעות השנייה היא ההבנה שאני לא חלק נפרד מהרעה, כלומר אתה ורעך זה אחד. ברגע שנבין כי פגיעתנו באחר היא פגיעה ממשית בנו, נבין כי אני ואחר זה אחד שלם.

נשמות תאומות - קבלה מעשית פרק 9

על הבורא, על נתינת שם ונשמות תאומות. על הכוח שבהכרה ובהתחברות אל הנשמה שלנו, ועל אשליית הפירוד

סיכום - קבלה מעשית 10

סיכום העקרונות הבסיסיים שנלמדו בקורס, מעמד האישה בעולם הקבלי, האופן בו ניתן להשתמש בתכנים אלו בחיי היום יום. תרגיל במדיטציה לקהל באולם ולצופים בבית